BusinesshelpUa - Допомога бізнесу   Ivan шукає й тобі помагає !!!   Преса України   Українське село   ІнфоЦентр Україна-Санкт-Петербург    

Головна Вісті з світу Новини з України Контакт   
  Сьогодні:

Зміст:
Інвестиції для Вас

Розмістіть свій Інвестиційний проект

Реклама

Розмістіть свою Рекламу

Календар

Прохання

Якщо вами була виявлена помилка на наших сторінках Web-сайту, напишіть нам про це. Ми будемо Вам щиро вдячні

Пишіть до нас >>>

 

Про державну підтримку української спільноти за кордоном
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Народний депутат України Оксана Білозір ініціює проект Закону України
"Про державну підтримку української спільноти за кордоном"


У понеділок, 21 вересня народний депутат України Оксана Білозір подасть на розгляд Верховної Ради України проект Закону "Про державну підтримку української спільноти за кордоном".

Проект Закону визначає правові, організаційні, фінансові, культурно-етнічні відносини у сфері державної підтримки громадян інших держав або осіб без громадянства, які мають українське етнічне походження або походять з України та ідентифікують себе з українською культурою, а також громадян України, які проживають в інших державах. Тобто, Закон рівноцінну увагу приділяє, як українській діаспорі, так і українським трудовим мігрантам.

Проект Закону розроблений з урахуванням найвдаліших положень аналогічних законів інших країн (Польщі, Румунії, Російської Федерації). Водночас проект Закону ґрунтується принципах добросусідства, дотримання прав і свобод національних меншин, пріоритету міжнародних договорів, згода на обов‘язковість яких надана Верховною Радою України, над актами національного законодавства. Напрями державної політики в сфері підтримки української спільноти за кордоном, які запроваджуються проектом Закону:
- збереження та поширення національної культури та мови за межами України;
- сприяння підвищенню політичного, економічного, наукового, науково-технічного та культурного потенціалу України та українських громад за кордоном;
- створення сприятливих умов для здійснення інвестування українською спільнотою за кордоном в економіку України;
- надання інформаційної підтримки українській спільноті за кордоном через дипломатичні представництва та громадські організації України;
- розробка та впровадження програм інтеграції української спільноти за кордоном;
- розбудова мережі взаємодії Української держави з представниками своєї спільноти за кордоном; - розширення економічних та політичних прав української спільноти за кордоном;
- забезпечення представникам української спільноти за кордоном можливості вивчення української та іноземної мов, ознайомлення з національною культурою, звичаями і традиціями;
- виховання у представників української спільноти за кордоном патріотизму та моральних якостей для підтримання національних інтересів України, якщо це не суперечить законодавству країн перебування;
- підтримка іноземних науково-дослідних та культурних центрів, діяльність яких спрямована на популяризацію української культури, суспільно-політичної діяльності тощо за кордоном;
- залучення української спільноти за кордоном до процесу прийняття політичних рішень в Україні;
- сприяння участі представників української спільноти за кордоном до процесу підготовки та підписання міжнародних договорів України з іншими державами, участі в діяльності міжнародних організацій тощо.

Проект Закону концептуально змінює поняття статусу закордонного українця (на даний час цей статус має декларативний характер і має лише одну преференцію: безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років).

Зокрема, проект Закону визначає, що статус закордонного українця (особи, яка є громадянином іншої держави, або особою без громадянства) є гарантією наступних прав та можливостей:
- навчатися в навчальних закладах України будь-якої форми власності на умовах, визначених чинним законодавством України для громадян України;
- користуватися в Україні закладами охорони здоров’я на умовах, визначених чинним законодавством України для громадян України;
- безкоштовно або на пільгових умовах проходити курси вивчення української мови, літератури, історії та культури, які організовуються центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України при дипломатичних установ України в інших державах;
- набувати у власність землю сільськогосподарського призначення в Україні в порядку, встановленому законом;
здійснювати державну реєстрацію в Україні юридичних осіб приватного права;
- здійснювати грошові перекази в Україну в приватних та інших цілях, не заборонених чинним законодавством України та країн їх перебування;
- отримувати фінансову та матеріальну допомогу від державних установ України щодо користування навчальною та художньою літературою, друкованими та електронними виданнями, а також іншими матеріалами українською мовою;
- отримувати фінансову та матеріальну допомогу від України на будівництво та реконструкцію в країнах перебування приміщень для віросповідання, навчальних закладів з викладанням українською мовою, культурно-просвітницьких центрів;
- отримувати фінансову та матеріальну допомогу від України для забезпечення проведення культурних та релігійних заходів етнічних українців, вивчення української мови, діяльності культурних організацій етнічних українців, а також іншої законної діяльності, що пов’язана із звичаями та традиціями етнічних українців;
- приймати участь у вирішенні важливих питань суспільно-політичного характеру шляхом участі в громадських об’єднаннях за інтересами;
- брати участь у розробці проектів міжнародних договорів України з іншими державами, а також проектів інших документів міжнародного характеру з метою забезпечення прав та законних інтересів представників української спільноти за кордоном;
- бути обраними до органів місцевого самоврядування, за умови проживання на відповідній території не менше двох років;
- отримувати державні нагороди та відзнаки за видатні заслуги перед Україною в порядку, встановленому законодавством України.

Проект Закону визначає, що українці за кордоном (тобто громадяни України, які тривалий час перебувають за кордоном) отримують наступні права та можливості:
- державна підтримка в питанні вивчення мови держави їх перебування шляхом забезпечення безкоштовного або на пільгових умовах відвідування спеціальних курсів, шкіл, навчальних центрів тощо;
- державна підтримка щодо користування навчальною та художньою літературою, друкованими та електронними виданнями, а також іншими матеріалами українською мовою; - право об’єднуватися в громади в державах їх перебування з метою провадження культурно-просвітницької діяльності, підтримання та розповсюдження українських національних цінностей, звичаїв і традицій.
- право вносити до дипломатичних представництв України в державах їх перебування пропозиції щодо свого проживання в них, забезпечення прав та свобод, захисту інтересів, надання державної підтримки. Закон передбачає, що пропозиції українців за кордоном, внесені у встановленому цим Законом порядку, підлягають врахуванню під час обговорення відповідних питань в уповноважених органах державної влади України, а також в процесі підготовки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, які стосуються прав та законних інтересів українців за кордоном.

Проект Закону України "Про державну підтримку української спільноти за кордоном" є першим системним проектом законодавчого акту, спрямованим на підтримку як української діаспори, так і українських трудових мігрантів.

Передбачається, що публічна презентація проекту Закону України "Про державну підтримку української спільноти за кордоном" відбудеться у середу, 23 вересня, в рамках прес-конференції народного депутата України Оксани Білозір на тему: "Захист інтересів України. Сучасна роль українців за кордоном". Прес-конференція відбудеться в прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна". Початок прес-конференції: о 12-30.
* * *
Прес-служба Оксани Білозір
"Вітаємо Вас дорогії гості - запрошуєм до ділової співпраці:" [Натисніть тут>>>]   
Заявіть про себе:
Контакт:

Ім'я:
E-mail (обов'язково):
Регіон:
Web-сторінка (якщо є):
Тема:
Текст:


 

Copyright © Новини

silver.kiev.ua Програма підтримки діаспорних організацій «Розквітайте, українці» на 2008-2009 роки Каталог Ресурсов Интернет Фотовісник української громади Українці Португалії
Hosted by uCoz